Warsztaty będą pojawiać się na platformie według harmonogramu.

1. WYWIAD DZIENNIKARSKI. JAK ROZMAWIAĆ Z AKTOREM. - prowadzenie ŁUKASZ MACIEJEWSKI

2. KRYTYK PO PANDEMII. JAK ODNALEŹĆ MIEJSCE ZAWODOWE W AKTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI. - prowadzenie ŁUKASZ MACIEJEWSKI

3. ARKANA PRACY KRYTYKA FILMOWEGO. - prowadzenie ŁUKASZ MACIEJEWSKI

4. WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - prowadzenie RYSZARD JAŹWIŃSKI

5. SZTUKA DOTARCIA Z FILMEM DO PUBLICZNOŚCI - prowadzenie KATARZYNA ZABRATAŃSKA

6. SZTUKA DOTARCIA Z FILMEM DO PUBLICZNOŚCI - prowadzenie ANNA PETYNIA

7. WARSZTATY SCENARIUSZOWE - prowadzenie ZBIGNIEW MASTERNAK 

8. ADAPTACJE FILMOWE. TRUDNA SZTUKA - prowadzenie ZBIGNIEW MASTERNAK

9. MOŻLIWOŚCI FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW W MAŁYCH SPOŁECZNOŚCIACH ORAZ W WIELKICH MIASTACH NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI KIN STUDYJNYCH I DKF-ÓW - prowadzenie IWONA BARTNICKA

10. WYKŁAD O KURSIE ONLINE KAMERA W WAJDA SCHOOL - prowadzenie MACIEJ MARCZEWSKI