WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług w ramach Serwisu vod.laf.org.pl.

Dostawcą usług w ramach Serwisu jest Fundacja Filmowa Warszawa z siedzibą w Lublinie, ul. 3 Maja 18/1, 20-078 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000301228, NIP 5252425055, REGON 14134909300000.

Dostawca oświadcza, że posiada niezbędne prawa i licencje umożliwiające świadczenie usług w sposób legalny, z poszanowaniem twórców filmowych i gwarantujący najwyższą jakość.

Użytkownicy zobowiązani są korzystać z usług Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

W ramach Serwisu vod.laf.org.pl świadczone są usługi płatnego i bezpłatnego dostępu do filmów oraz bezpłatne usługi publikowania treści tworzonych przez Użytkowników, w tym przede wszystkim profilów Użytkowników.

Aby móc korzystać z usług trzeba zarejestrować się i zalogować się do Serwisu. Rejestracja polega na określeniu nazwy Użytkownika oraz podaniu adresu email Użytkownika.

Aby móc wypożyczać i oglądać filmy, Użytkownik musi korzystać z sieci Internet na terytorium Polski. Lokalizacja Użytkownika jest rozpoznawana po używanym przez niego adresie IP (rozpoznawanie za pomocą bazy GeoIP).

Usługa Standardowa polega na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do jednego filmu przez 12 godzin. W tym czasie Użytkownik może oglądać wybrany film logując się do Serwisu na różnych urządzeniach, ale nie w tym samym czasie.

Użytkownik, który zakupi karnet ma dostęp do wszystkich filmów oferowanych w Serwisie przez okres ważności karnetu (dzień startu karnetu liczony jest od pierwszego uruchomienia kodowanego pliku video). Dostęp do filmów wymaga zalogowania się do serwisu. Użytkownik może korzystać z usługi na różnych urządzeniach, ale nie w tym samym czasie.

Ceny usług prezentowane są na stronach Serwisu przy każdym filmie. Ceny wyrażane są w kwotach brutto (razem z podatkiem VAT). Pobierane opłaty są bezzwrotne.

Dostęp bezpłatny może dotyczyć wybranych filmów, może być ograniczony w czasie i może wiązać się z wyświetleniem Użytkownikowi reklam graficznych lub video.

PŁATNOŚCI

Użytkownik może dokonać płatności za Usługę Standardową poprzez:

 • przelew bankowy
 • kartę płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

Płatności przez przelew bankowy i płatności kartą płatniczą odbywają się za pośrednictwem PayU www.payu.pl przez aplikację Paymento www.paymento.pl. PayU umieszcza i przetwarza dane osobowe Użytkowników w bazie danych PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w szczególności: imię i nazwisko, adres Użytkownika, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU staje się ich administratorem. Paymento umieszcza i przetwarza dane osobowe Użytkowników w bazie danych Paymento S.A. z siedzibą w Tychach, w celu realizacji płatności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego korzystania z serwisu vod.laf.org.pl konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer PC z procesorem 2,4 GHz, 2 GB pamięci, kartą dźwiękową, kartą video i monitorem o rozdzielczości 1024x768 (lub lepsze);
 • system operacyjny Windows 10 lub nowszy;
 • przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari lub Edge w aktualnej, oficjalnie wspieranej wersji;
 • włączone w przeglądarce opcje: Cookies (ciasteczka) i JavaScript;
 • łącze internetowe o stabilnie dostępnej, minimalnej przepustowości 2Mbit/s;

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych serwisu vod.laf.org.pl może być zawarta z Użytkownikiem pełnoletnim, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

Umowa, o której mowa, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Ponieważ usługi w ramach Serwisu świadczone są wyłącznie na terytorium Polski, umowa o świadczenie usług może być zawarta z Użytkownikiem, który posługuje się polskim IP.

Dostawca ma prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, który podejmuje działania na szkodę innych Użytkowników, twórców filmowych lub Dostawcy. Do takich działań w szczególności należy utrwalanie, kopiowanie i rozpowszechnianie filmów oferowanych w Serwisie, jak również udostępnianie konta Użytkownika innym Użytkownikom. Rozwiązanie umowy wiąże się z zablokowaniem dostępu do serwisu, usunięciem profilu Użytkownika z serwisu oraz podjęciem odpowiednich kroków prawnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Fundacja Filmowa Warszawa, ul. 3 Maja 18/1, 20-078 Lublin. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Fundacja Filmowa Warszawa nie przechowuje i nie przetwarza informacji dotyczących płatności.

Do zarejestrowania w Serwisie niezbędne jest podanie adresu e-mail. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia (w tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: vod@laf.org.pl). Usunięcie przez Fundacja Filmowa Warszawa, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Fundacja Filmowa Warszawa usługi w ramach Serwisu i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z Serwisu jego konta. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora jest niemożliwe. 

Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundacja Filmowa Warszawa w celach związanych z prowadzeniem Serwisu.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Użytkownikom Serwisu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawca ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Serwisu w zakresie, który od niego zależy. W szczególności Dostawca nie odpowiada za funkcjonowanie sieci internetowej oraz za spełnienie wymagań technicznych przez Użytkownika.

Dostawca nie gwarantuje parametrów technicznych odbioru filmów przez Użytkowników.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość udostępnianych filmów. Oznacza to, że Użytkownik nie może domagać się rekompensaty od Dostawcy, jeżeli nie spodoba mu się wypożyczony film.

Dostawca ma prawo zawiesić czasowo lub trwale dostęp do wybranych treści Serwisu.

REKLAMACJE

Użytkownikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usług świadczonych w ramach Serwisu.

Reklamacje należy składać poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres vod@laf.org.pl.

Reklamacje dotyczące płatności za usługi należy składać poprzez serwisy obsługujące płatności.

Reklamacje rozpatrywane będą nie dłużej niż w ciągu 14 dni, a odpowiedź zostanie wysłana na adres email Użytkownika.

PRYWATNOŚĆ

Bez logowania możesz przeglądać katalog Serwisu vod.laf.org.pl. Możesz wyszukiwać filmy, oglądać materiały udostępniane bezpłatnie.

Rejestracja daje dostęp do oglądania filmów.

Rejestracja w vod.laf.org.pl  jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

Przy zakładaniu konta określasz swoją nazwę Użytkownika (login) i hasło, oraz podajesz swój adres email. Jeśli założysz konto, to od Ciebie będzie zależeć, jakie informacje będą widoczne dla innych. Możesz użyć nicka i awatara lub opublikować swoje zdjęcie i imię.

Wszystkie informacje, które podajesz, służą tylko do tego, żeby ułatwić Ci korzystanie z serwisu. Nie współpracujemy z nikim, kto mógłby Cię nękać swoimi reklamami. Oczywiście możesz zobaczyć, co robią i co oferują nasi przyjaciele, ale tylko wtedy, kiedy sam będziesz chciał.

Fundacja Filmowa Warszawa nie przechowuje żadnych informacji związanych z płatnościami. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisów Dotpay oraz PayU, które gwarantują bezpieczeństwo Twoich danych. W każdej chwili możesz zmienić lub usunąć wszystkie informacje, które wprowadzisz. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z vod.laf.org.pl takimi danymi są np. adres e-mail i adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z Serwisu.

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Filmowa Warszawa z siedzibą w Lublinie (20-078), ul. 3 Maja 18/1.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się z nami pisemnie na nasz adres lub mailowo na vod@laf.org.pl.

SKĄD MAMY TWOJE DANE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z korzystaniem przez Ciebie z vod.laf.org.pl.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Świadczenie usług dostępu do filmów i publikowania treści stworzonych przez Ciebie, jak nazwa użytkownika, zgodnie z Regulaminem vod.laf.org.pl. Podstawą prawną w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy. Bez tej możliwości korzystanie z usług Serwisu byłoby niemożliwe.

Podstawą prawną w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z uzasadnionych potrzeb naszych i naszych partnerów.

W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celu wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, ochrony przed roszczeniami, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, a także w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Twoje dane będzie przetwarzać operator vod.laf.org.pl, Fundacja Filmowa Warszawa, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania naszym partnerom, którzy wspierają nas w świadczeniu usług. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w zakresie i celach wyraźnie wskazanych w umowie. Przekazywanie danych ma miejsce w przypadku współpracy z dostawcą zewnętrznych usług, z których korzystamy w celu świadczenia usług na vod.laf.org.pl. Do takich zewnętrznych podmiotów należą dostawcy usług przechowywania danych (np. hosting serwerów), obsługi płatności, usług rachunkowych i podatkowych, usług w zakresie promocji i marketingu naszej oferty, usług pocztowych i kurierskich, a także usług audytu, konsultingu i ochrony przed nadużyciami. W każdym jednak przypadku przekazania danych to my ponosimy za nie odpowiedzialność.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC i Facebook Inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

COOKIES

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy (np. Google Analytics, Facebook Pixel). Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod adresem https://www.outfilm.pl/ciasteczka. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

PROFILOWANIE

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. W zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy lub niezbędnym do realizowania uzasadnionych potrzeb, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. W praktyce może to oznaczać, że będziemy Ci polecać filmy podobne do filmów, które obejrzałeś i oceniłeś najwyżej.

TWOJE PRAWA

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy: a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz b) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu operatora vod.laf.org.pl.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych, sprostować je, usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść je lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, skontaktuj się z nami pisząc na adres vod@laf.org.pl.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać.

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane z naruszeniem przepisów RODO, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

OFERTA I WARUNKI

KATALOG

Cały katalog vod.laf.org.pl jest dostępny dla wszystkich. Na stronie każdego filmu znajdziesz podstawowe informacje, opis fabuły, zwiastun i zdjęcia.

REJESTRACJA

Podczas rejestracji określasz swoją nazwę Użytkownika i podajesz adres mailowy. Na podany adres otrzymujesz wiadomość potwierdzającą rejestrację. Założenie konta jest bezpłatne, do niczego nie zobowiązuje, a otwiera Ci drogę do nowych funkcji Serwisu. Przede wszystkim rejestracja jest niezbędna do oglądania filmów. 

WYPOŻYCZALNIA

Wypożyczasz film na 12 godzin. Po dokonaniu płatności automatycznie trafiasz na stronę z filmem. Jeśli chcesz obejrzeć film ponownie, wystarczy, że zalogujesz się do swojego konta i film będzie dla Ciebie dostępny. Wypożyczony film nie zapisuje się na Twoim komputerze, dlatego przez cały czas będziesz potrzebować dostępu do Internetu. Większość łączy internetowych w Polsce pozwala na oglądanie filmów na vod.laf.org.pl w najwyższej jakości.

PŁATNOŚCI

Płatności na vod.laf.org.pl możesz realizować tak, jak jest Ci wygodnie: kartą lub przelewem. Płatności przelewem bankowym i płatności kartą płatniczą odbywają się za pośrednictwem PayU www.payu.pl. Żadne informacje związane z płatnościami nie są przechowywane w Serwisie vod.laf.org.pl.